Zentri Mobile SDK Developer Guide

ZentriOS BLE Android SDK

The ZentriOS BLE Android SDK is a set of Java libraries:

See Android SDK Developer Guide.

ZentriOS BLE iOS Library

Coming soon.